X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
اصول امر به معروف از دیدگاه بزرگان

خاطرات امربه معروف و نهی از منکر

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11:10

قرار حاج ‏آقا با دوست دختر و دوست پسرهای اصفهانی!

همانطورکه می دانید در اینترنت سایتی به نام کلوب وجود دارد که دختر و پسرها عضو آن می شوند و در مباحث مختلف شرکت می نمایند. یکی از کلوب های این سایت کلوب اصفهان است که بعضی دختر و پسرهای اصفهانی عضو این کلوب هستند.

یک روز که در کلوب اینترنتی اصفهانی دیدم دختر و پسرهای کلوب قرار ملاقات دست جمعی گذاشتند. این قرار ها غالبا با هدف پیدا کردن دوست دختر و یا دوست پسر جدید صورت می گیرد. تصمیم گرفتم برای ارتباط با جوانان با بچه های کلوب اصفهانی ها قاطی بشوم! با مدیر کلوب تماس گرفتم و گفتم من هم می یام سر قرار! 

برای اجاره خودرو در کیش اینجا را ببینید.

جایگاه امر ونهی دینی

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11:09

امرونهی دینی گل سرسبد احکام خدا هستند که دینداری مردم به وجود آنها شکل می گیرد. خداوند این دواصل تابنده را در حدود ده آیه ازآیات قرآن مورد توجه جدی قرار داده و انجام آنها را از ویژگیهای اهل ایمان به شمار آورده است . همان گونه که می فرماید :

و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر [1]

مردان و زنان با ایمان یاور یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر می کنند .

سرور پیامبران رسول گرامی اسلام و اهل بیت معصوم و آسمانی اش نیز معارفی را پیرامون این دو ستاره ی  نور و هدایت بیان کرده اند تا مومنان راستین به انجام بهترین رتبه های دینداری که همان دفاع از دین خداست بار یابند و این دو نهر بزرگ آسمانی را در راستای پاکی و پاکیزگی دلهای اهل ایمان به جریان در آورند که بدون شک بهترین عمل صالح غبار زدایی و رفع سیاهی های گناه از سرزمین جان انسانهاست.


لذت و اثر امر به معروف و نهی از منکر بدون چوب و چماق

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11:07

سفرهای مشهد مقدسی که من برای بچه های دانشگاه تدارک می دیدم غالبا با استقبال پسران و دختران مذهبی روبرو می شد ولی این بار نمی دانم چرا اینگونه امام رضا بین این 


همه بچه ها صف اول نماز جماعتی ،این افراد به ظاهر غیر مذهبی و مثلا بی حجاب را طلب کرده بود!


بگذارید از اول سفر برایتان بگویم سفری که با خواهران دانشجو جهت زیارت مشهد مقدس برگزار شده بود از میان اتوبوسی که ما با آنها همسفر بودیم حداکثر چند نفر انگشت 


شمار با چادر الفت داشتند . 


لذا وقتی وارد اتوبوس شدم کمی ترسیدم از اینکه عجب سفر سختی در پیش دارم.نمی دانستم با این همه بی حجاب و ... چگونه باید برخورد کنم مخصوص چند نفر از آنها که 


خیلی شیطنت داشتند ناچار مثل همیشه به ناتوانی خود در محضر حضرت وجدان عزیز اعتراف کرده و دست به دامن صاحب کرامت امام ثامن حضرت رضا (ع) شدم.


یکی از اتفاقاتی که باعث شد خستگی سفر را به طور کلی فراموش کنم لطف خدا در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بدون چماق بود 


داستان از اینجا شروع شد روز اول تصمیم گرفتم برای چادر سخت گیری شدید نکنم لذا... 


منبع : گیرنده دیجیتال

تأثیر مثال

یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 11:05
شخصى به من گفت: آقاى قرائتى! در تلویزیون مثالى زدى آه  مرا حسابى تکان داد! مَثَل این بود
گفتى: اگر یک نوار ده تومانى داشته باشى حاضر نیستى صداى گربه روى آن ضبط آنى، ولى
حاضرى روى نوار مغزت هر چرت و پرتى را ضبط آنى! چرا شنیدن دروغ و تهمت و غیبت و ... برایت
بى اهمیّت است؟!